Noc kostelů 2018

Evangelický kostel Hustopeče

18.00 Zvoní náš Masarykův zvon

18.00 Koncert ZUŠ

19.00 Afrika: Malawi - zážitky z misijní cesty

20.00 David Zeisberger - Apoštol severoamerických indiánů (film, přednáška)

21.00 promítání fotek z akcí sboru

22.00 Stínohra - Křižanovi

23.00 rozhovory, modlitby, víno, zpěv

 

Průběžný program

komentované prohlídky, Infonástěnka o Masarykově zvonu

výstava o Moravských bratrech, příležitost pro osobní rozhovory