Pozdrav na neděli 12 listopadu 2023

Milé sestry a milí bratři,

jak jistě víte, tuto neděli 12 listopadu se konají sborové shromáždění v obou našich sborech:  ráno v 8.30 v Nikolčicích a v 10:15 v Hustopečích. Jediným bodem  programu bude volba stávajícího společného kazatele bratra Jiřího Grubera farářem  na další dva roky tj. od 1.1. 2024 do 31.12. 2025

Pozdrav na neděli 29. října

Milé sestry a milí bratři!

V neděli 22. října jsme v obou našich sborech slavili Díkčinění za úrody země.  V příloze najdete kázání na text z proroka Zachariáše (3,10):

Onoho dne, je výrok Hospodina zástupů, pozvete jeden druhého pod vinnou révu a pod fíkovník."                            

 

Pozdrav na neděli 15. října 2023

Milé sestry a milí bratři!

Zdravím vás všechny před nedělí a zvu do našich společenství v Hustopečích a Nikolčicích.

Tuto neděli 15. října v 8:30 budou bohoslužby v Nikolčicích, při nichž bude po půl roční přípravě pokřtěn bratr Radek Dostál. Vítáme ho do našeho společenství víry a naděje. V obvyklou dobu budou také bohoslužby v Hustopečích.

Odpoledne ve 14:30 jsme zváni na instalaci nového faráře v Nosislavi - bratra Petra Chlápka.

Noc kostelů

18.00 slovo o šestti

18.10 Koncert ZUŠ

zpívání pod lípou

20.00 slovo o osmi

20.10 Chvály - vede Hanka Sedláčková

21.30 1419 - presentace o husitství

22.00 slovo o desíti

22.10 rozhovory, modlitby,...

průběžně: komentované prohlídky

pro děti: výroba husitských zbraní, nácvik defenestrace

Noc kostelů 2018

Evangelický kostel Hustopeče

18.00 Zvoní náš Masarykův zvon

18.00 Koncert ZUŠ

19.00 Afrika: Malawi - zážitky z misijní cesty

národní týden manželství 2018 12.2-18.2

Přednáška: Bořiči manželských mýtů 

Manželé Marek a Sabina Žitní

14.2.2018  v 17.30

kavárna Romance Kosmákova 4, Hustopeče

Vánoční hra Největší světlo

Vánoce ve sboru

17.12.  3. neděle adventní, káže K. Rybáriková

            Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00

24.12.  neděle Štědrý den, káže K. Rybáriková

            Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00, (odpoledne bohoslužby nebudou)

25.12. 1. svátek vánočnídětská vánoční hra a vysluhování VP

            Nikolčice 8.30, Hustopeče 10.00, káže K. Rybáriková

Veselé Velikonoce

9.4.      Květná neděle   bohoslužby v 10.00        káže b. farář Jaroslav Vítek

13.4.    Sederová večeře   setkání u dobrého jídla v 18.00 na faře

14.4.    Velký pátek bohoslužby s Večeří Páně  v 10.00    káže K. Rybáriková,

16.4.    Velikonoční neděle bohoslužby s Večeří Páně   káže K. Rybáriková    

Noc Kostelů

10.6. Noc kostelů      

18.00 koncert ZUŠ

19.00 komentovaná prohlídka

19.30 promítání fotek z akcí sboru

20.00 zpívání pod lípou

21.00 Biblický kvíz a Lístečky

22.00 rozhovory pod kruchtou

23.00 modlitby za nemocné  

Doprovodný program:

Komiks na plotě – Jeroným Pražský

Mapa života Jeronýma Pražského

Syndikovat obsah